Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Disaster Recovery Plan / Plán obnovy IT

Keď všetko funguje ako má, mnoho z nás zabudne myslieť aj na horšie časy. Ale podľa teórie pravdepodobnosti sa všetko raz musí pokaziť. Môže sa jednať o malé nehody (napríklad zmazanie dôležitého súboru) ale aj o veľké havárie hardvéru alebo dokonca o prírodné katastrofy. Jednoducho všetky udalosti, po ktorých je pokračovanie v rôznych rutinných činnostiach nemožné. Samozrejme nikto nechce, aby sa takéto udalosti vyskytli, avšak je nutné sa na ne pripraviť.

 

Dnes už snáď neexistuje podnikateľ, ktorý by nebol vyslovene závislý od IT techniky. Potrebuje ju na rôzne činnosti a už sa ani nedá predstaviť plnenie strategických aj dennodenných zámerov a úloh bez pomoci výpočtovej techniky. Každá organizácia by mala mať vypracovaný svoj Disaster Recovery Plan (plán obnovy - niekedy je označovaný aj ako BCP - Business Continuity Plan), ktorý identifikuje možné dopady rôznych udalostí ohrozujúcich prevádzku a z ktorého je hneď jasné, aké postupy treba použiť a v akých časových intervaloch budú jednotlivé dôležité procesy znova v prevádzke a funkčné.

 

Každá organizácia potrebuje Disaster Recovery Plan, ale iba zopár vyčlení prostriedky a čas, aby bol plán obnovy vypracovaný podrobne a myslel na každú možnosť.

 

Ak chceme byť naozaj pripravení, bez podrobne spísanej dokumentácie to asi nepôjde. Je nutné vypracovať tzv. Disaster Recovery Plan (ďalej len DRP), ktorý popisuje nutné kroky a činnosti, potrebné na obnovu normálneho fungovania IT v čo najkratšie možnom čase s minimálnymi stratami - či už finančnými alebo takými, ktorých hodnota sa vyčísluje veľmi zložito (napríklad strata dát, nedostupnosť služieb a podobne). V protiklade s Contingency plánom sa DRP / BCP zameriava hlavne na aspekty fungovania IT a technológií, ktoré sa priamo podieľajú na obchodnom procese.

 

Jednotlivé oblasti, ktoré je nutné pokryť:

 

  • zálohovanie dát s uložením on-site a off-site
  • vysoká dostupnosť systémov, replikácie dát
  • zabezpečenie proti nežiadúcim vplyvom prostredia (prepätie resp. výpadok napätia), ochrana proti požiaru, vytopeniu (záplave), zemetraseniu
  • zabezpečenie proti fyzickému odcudzeniu 
  • počítačová bezpečnosť (ochrana proti prienikom, vírusom, odcudzeniam údajov)

 

Z horeuvedeného je zrejmé, že správne uchopenie problematiky Business Continuity (ďalej len BCP), prípadne Contingency plánu sú náročné úlohy, často pre laika nesplniteľné. Preto ponúkame vo svojom portfóliu vypracovanie takejto dokumentácie, pri tvorbe ktorej uplatníme naše dlhoročné skúsenosti s prácou v IT prostredí. Súčasťou projektu je aj školenie a tréning dotknutých zamestnancov, resp. cvičné incidenty, pri ktorých si sami preskúšajú svoje reakcie a utvrdia základné postupy. Samozrejmosťou je pravidelné testovanie aktuálnosti vypracovanej dokumentácie a riešenia v dohodnutých časových cykloch.

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.