Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Správa počítačových sietí a výpočtovej techniky

Správa sietí a výpočtovej techniky (outsourcing) patrí medzi ťažisko našich služieb. Zverené prostriedky spravujeme starostlivo s ohľadom na maximum výkonu a komfortu pre používateľa. Zvyšujeme jeho produktivitu a kontrolu nad jednotlivými procesmi. Nejedná sa len o starostlivosť o server a iné systémové zariadenia, ale aj o jednotlivé pracovné stanice a periférne zariadenia (tlačiarne, modemy, aktívne prvky a iné zariadenia). Okrem spomínaného hardvéru sa jedná aj o inštalované programové vybavenie, zálohovanie, archiváciu, antivírusovú ochranu, podporu používateľov a telefonickú podporu (hot-line).

 

 

Podrobná dokumentácia siete zvyšuje našu efektivitu

 

Vedieme podrobnú dokumentáciu o každej dôležitej informácii, ktorú možno využiť pri správe siete a podpore zákazníkov. Jedná sa napríklad o detailné konfigurácie siete (napríklad schematické diagramy), jednotlivých zariadení alebo činnostiach, ktoré sa prevádzajú na zariadeniach. Rýchle prehľadávanie zásahov na danom zariadení ľahko odhalí opakovaný problém alebo pomôže vyriešiť podobný problém. Z našej dokumentácie profitujú hlavne naši zákazníci, pretože poznatky jedného technika sú zdieľané s ostatnými technikmi a to vedie k rýchlejšiemu ukončeniu riešenia zásahu.

 

 

Komplexné riešenia

 

V prípade absencie výpočtovej techniky zrealizujeme kompletnú dodávku jednotlivých zariadení spolu s inštaláciou a zaškolením používateľov, aby prostriedky používali efektívne. Takisto pretvoríme existujúci informačný systém a „vyladíme“ ho k vyššej výkonnosti, aby bol odolný voči náhodným poruchám a vadám materiálu, navrhneme a zrealizujeme systém zálohovania, archivácie a zabezpečenia informácii kódovaním. Rôzne modely spolupráce Pracujeme nielen ako hlavní tvorcovia koncepcie informačných technológií (IT) vo firmách, ktoré sú čisto slovenské alebo v pobočkách svetových spoločností, ktoré nemajú jednotnú koncepciu IT vo svojich národných pobočkách, ale aj pod vedením zahraničných IT manažérov a takto im pomáhame zrealizovať často veľmi náročné úlohy vychádzajúce z centrál spoločností.

 

 

Komunikácia – náš základný nástroj

 

Pri našej práci používane komunikáciu s klientom ako základný nástroj. Spoločnosť disponuje stabilným tímom skúsených špecialistov a konzultantov. Naši špecialisti si priebežne zvyšujú vedomosti účasťou na školeniach, na konferenciách a prezentáciách vedúcich spoločností vo svete IT, prípadne v rôznych diskusných skupinách. V spoločnosti pracujú pracovníci, ktorí sú oficiálne certifikovaní spoločnosťou Microsoft, dokonca svoje skúsenosti odovzdávajú prostredníctvom školení a konzultácií ďalej v autorizovanom školiacom stredisku ATC Microsoft.

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.