Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19

 

Vzhľadom na to, akú dôležitú úlohu zohráva naša spoločnosť v udržiavaní prevádzkyschopnosti infraštruktúry a podpory pracovníkov našich klientov, sme sa rozhodli urobiť následné opatrenia na zachovanie rovnováhy medzi hygienickými a prevádzkovými opatreniami. Vzhľadom na to, že našu prevádzku nemôžeme prerušiť, sme museli pozmeniť spôsob práce, aby boli naši zamestnanci a klienti v bezpečí.

 

Prijali sme tieto opatrenia:

 

  • na pracovisku udržiavame zvýšenú čistotu aj pomocou dodatočnej dezinfekcie
  • máme dohodnuté postupy, aby sme v maximálnej možnej miere minimalizovali náš osobný kontakt, to znamená, že vždy je u nás v kancelárii len jeden technik
  • v maximálnej možnej miere pracujeme oddelení od seba z domova
  • na našom pracovisku sú zakázané návštevy
  • ak sa potrebujeme prepraviť na miesto zásahu, a je potrebných viacej technikov z našej strany, vždy sa prepravuje každý samostatne v aute
  • dodržiavame pokyny vládnych a zdravotníckych orgánov podľa konkrétnej lokality

 

V prípade, že bude mať nejaký zamestnanec podozrenie, že bol vystavený riziku nákazy COVID-19 alebo to potvrdia testy, budeme postupovať podľa nasledovného krízového plánu:

 

  • bude mať povinnú karanténu
  • oznámime túto skutočnosť všetkým, ktorých sa to týka a mohli byť vystavení nákaze
  • bude prevedená dodatočná a dôkladná dezinfekcia pracoviska
  • v prípade nutnosti uzatvoríme pracovisko a budeme poskytovať služby z home-office

 

Podpora používateľov:

 

Podpora prebieha v obvyklých časoch a na obvyklých kontaktných číslach, to znamená, že ak bude požiadavka na zásah, tak sa postupuje štandardným spôsobom a to zapísaním do Astarta ServiDesku resp. následným zavolaním na obvyklé telefónne číslo, kde bude pripravený náš technik na vzdialenú podporu. Čo sa týka obvyklej údržby infraštruktúry a profylaktiky, táto bude prebiehať ako obvykle v plnom rozsahu a na diaľku, aby sme zabezpečili spoľahlivý chod všetkých IT systémov.

 

V prípade nutnosti, prídeme na miesto k zásahu ku klientovi pri dodržiavaní všetkých odporúčaných hygienických opatrení. Ak je to možné, žiadame na čas zásahu vyhradenú miestnosť v priestoroch zásahu, aby sme v maximálnej miere zamedzili sociálnemu kontaktu a tým aj nežiadúcemu rozširovaniu vírusu.

 

Dodávka tovaru:

 

Využívame v maximálnej možnej miere služby kuriérskych služieb a ak to povaha výrobku dovolí, volíme túto cestu.

 

Záručný servis:

 

V prípade záručného a po-záručného servisu sa zariadenie posiela kuriérom do autorizovaného servisného strediska (tieto momentálne umožňujú iba takýto spôsob dopravy). Je možné, že čas opravy sa predĺži práve o tieto časy potrebné na logistiku. V autorizovaných servisných strediskách nie je možné opravy realizovať na počkanie, či už sprostredkovane našim pracovníkom, alebo priamo používateľom zariadenia.

 

 

Posledná aktualizácia: 20.04.2020

 

 

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch

16.03.2020

 

Na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR v najbližších dňoch nebudeme navštevovať Vaše prevádzky ale budeme poskytovať IT podporu vzdialeným pripojením a telefonicky, aby sme sa navzájom chránili pred šírením nákazy COVID-19. Bohužiaľ náš spôsob práce a pohyb medzi veľkým množstvom zákazníkom a komunitami nás môže nevedomky dostať do úlohy roznášačov nákazy. 

 

Podpora bude prebiehať v obvyklých časoch a na obvyklých kontaktných číslach, to znamená, že ak bude požiadavka na zásah, tak postupujete štandardným spôsobom a to zapísaním do Astarta ServiDesku (https://www.astarta.sk/support) resp. následným zavolaním ma obvyklé telefónne číslo, kde bude pripravený náš technik na zásah. Čo sa týka obvyklej údržby infraštruktúry a profylaktiky, táto bude prebiehať ako obvykle v plnom rozsahu, aby sme zabezpečili spoľahlivý chod všetkých IT systémov.

 

 

Výpredaj

13.03.2018

 

Ako každá spoločnosť sa z času na čas musí zbaviť nepoužiteľných položiek, aj my ponúkame za príjemné ceny nepredané skladové zásoby. Zoznam položiek týždenne aktualizujeme.

 

 

Získali sme Zelený certifikát

03.04.2017

 

Od spoločnosti SEWA sme získali Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie a spracovanie elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2016, čím naša spoločnosť splnila svoju povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.

 

 

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)

30.01.2017

 

V januári 2017 spoločnosť HP oznámila rozšírenie prebiehajúceho celosvetového bezpečnostného stiahnutia a výmeny pre určité batérie prenosných počítačov, ktoré oznámila v júni 2016. Program bude rozšírený o ďalšie batérie, ktoré boli dodané s tými istými produktmi prenosných počítačov. Súvisiace batérie boli dodávané s konkrétnymi prenosnými počítačmi HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario a HP Pavilion predávanými v období od marca 2013 do októbra 2016 a/alebo predávanými ako príslušenstvo alebo náhradné diely, prípadne poskytovanými na výmenu prostredníctvom Podpory. Tieto batérie sa môžu prehrievať a spôsobiť tak nebezpečenstvo požiaru a popálenia zákazníka.

 

Potencionálne nebezpečné batérie:

 

 

Ďalšie informácie:

 

Aktuálne programy výmen a stiahnutia z obehu pre chybné produkty Hewlett-Packard a Compaq

 

Program svolávání a výměny baterií do notebooků HP z důvodů bezpečnosti

 

 

 

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)

16.06.2016

 

Nakoľko spoločnosť HP zistila v poslednom čase možné problémy s niektorými batériami dodávanými v notebookoch HP, rozhodla sa dobrovoľne spustiť zvolávaciu akciu s následnou výmenou batérií v notebookových radách uvedených v tomto zozname.

 

Ak máte notebook uvedený v zozname ešte neznamená, že máte problematickú batériu. Skontrolovať sa to dá špecializovaným programom alebo zadaním sériového čísla batérie a čiarového kódu do formulára a následne požiadať o výmenu v rámci tejto akcie.

 

 

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)

06.10.2014

 

V spolupráci s rôznymi regulačnými orgánmi štátnej správy ohlásila spoločnosť HP dobrovoľný program stiahnutia z trhu a výmeny niektorých napájacích káblov používaných s adaptérmi pre striedavý prúd, ktoré sa distribuujú po celom svete s notebookmi a mini notebookmi HP a Compaq (vrátane mobilných tenkých klientov a mobilných pracovných staníc), ako aj s adaptérmi pre striedavý prúd dodávanými s príslušenstvom, napr. s dokovacími stanicami. Jedná sa hlavne o káble k adaptérom, ktoré sa predávali od septembra 2010 až do júna 2012.

 

Viac informácií sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.

 

Požiadať o výmenu v rámci tejto zvolávacej akcie môžete na tomto prepojení.

 

 

Altaro Certified Partner

22.08.2014

 

Dňa 10.04.2014 sme úspešne splnili kritériá kladené na certifikovaných partnerov spoločnosti Altaro, pop- redného výrobcu zálohovacieho systému pre virtuálne prostredie Hyper-V. Viac o zálohovaní virtuálnych strojov nájdete na tomto mieste.

 

 

Certifikácia ZyXEL

01.09.2011

 

V letných mesiacoch roku 2011 sme úspešne absolvovali technickú certifikáciu a náš pracovník sa stal ZyXEL Certified Network Engineer (Security Level 1) dodávateľa bezpečnostných riešení, sieťových prvkov, poprednej svetovej spoločnosti ZyXEL. Získali sme certifikát, ktorý potvrdzuje našu technickú spôsobilosť v konfigurácii a správe bezpečnostných riešení tejto spoločnosti. 

 

 

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport

22.11.2010

 

V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport, ktorý reflektuje aktuálne skutočnosti a zmeny. Spolu s návodom sme umiestnili na server aj najnovšiu verziu programu Astarta QuickSupport.

 

 

Rekonštrukcia serverovne

01.09.2010

 

Dňa 01.09.2010 sme úspešne ukončili rekonštrukciu našej serverovne. K existujúcemu klimatizačnému zariadeniu sme pridali špeciálnu vzduchotechniku, ktorá v chladných mesiacoch zastupuje na 100% klimatizačnú jednotku a tým šetrí elektrickú energiu (tzv. freecooling). Viac sa môžete dočítať v sekcii o Green IT.

 

 

HP Sales Point

05.08.2010

 

Dňa 05.08.2010 sme sa zapojili do programu spoločnosti Hewlett Packard s názvom HP Sales Point. Veríme, že účasť v tomto programe nám pomôže ešte viac zvýšiť našu profesionalitu v dodávkach notebookov, pracovných staníc, serverov, tlačiarní a iných typov výrobkov od tohoto svetového hráča na trhu IT.

 

 

Certifikácia ESET

17.03.2010

 

Dňa 15.03.2010 sme úspešne splnili kritériá technickej certifikácie poprednej svetovej spoločnosti ESET, ktorá sa zaoberá vývojom antivírusových riešení. Získali sme certifikát, ktorý potvrdzuje našu technickú zdatnosť pri inštalácii produktov Eset Smart Security alebo NOD32 na osobných počítačoch a v podnikovom prostredí. Tento certifikát je oficiálnym potvrdením našich zručností pri inštalácii a správe produktov spoločnosti ESET.

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.