Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Green IT – zelené riešenia pre budúcnosť

Čo je Green IT?

 

Pojem Green IT jednoducho vyjadruje budovanie infraštruktúry za použitia menšieho množstva zdrojov (vo väčšine prípadov sa rozumie elektrickej energie) ako je to pri starom modele rozmýšľania. Nižšia spotreba energie v konečnom dôsledku znamená menšiu produkciu skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie.  Nie je to však iba energia, ktorá sa spotrebuje na napájanie serverov a pracovných staníc, ale aj energia použitá napríklad na chladenie dátových centier alebo správu infraštruktúry.

 

 

Zelenší = lacnejší

 

Medzi riešenia Green IT patrí aj lepšie využitie jednotlivých zdrojov infraštruktúry. Jedná sa o zlučovanie jednotlivých samostatných entít do komplexnejšieho celku, aby nebolo treba zbytočne napájať napríklad servery, ktoré väčšinou času čakajú na úlohy od používateľov pri slabom využití. Samozrejme je nutné brať do úvahy reálne možnosti jednotlivých prvkov, aby sa niektorý nepreťažil s ohľadom na výkon alebo bezproblémový chod. Uvedené zlučovanie je možné napríklad pomocou virtualizácie serverov alebo pracovných staníc. 

 

 

Začať môžeme od seba

 

Nemusia sa vždy vynaložiť obrovské finančné prostriedky na redukciu produkcie skleníkových plynov. Dá sa začať malými, finančne úspornými krokmi s neskorším aplikovaním pokročilejších a náročnejších plánov. Začiatok môže byť iba v jednoduchom šetrení papiera alebo elektrickej energie správnym nastavením napájacieho plánu osobného počítača. Podstatné je, aby vedenie spoločnosti deklarovalo záujem o Green IT a podporovalo aktivity smerujúce k tomuto cieľu a zbytok bude oveľa jednoduchší.

 

 

Riešenie chladenia serverovne

 

Už pri projektovaní budovy je nutné brať do úvahy, aká bude veľká miestnosť a potreba jednotlivých zariadení a serverov. Je vhodné serverovňu umiestniť tak, aby bolo možné prirodzene odvetrávať. Nič nie je stratené ani vtedy, ak je serverovňa umiestnená nevhodne. Potrebu neustáleho chladenie pozná každý. Je nutné nepretržite, aj v lete, aj v zime. Prirodzený chladný vzduch môžeme použiť z okolia budovy alebo spod nezateplenej strechy. Využívanie externého chladného vzduchu sa nazýva freecooling (FC), najčastejšie je médium externý chladný vzduch. V jednoduchosti je to ochladzovanie vnútorného vzduchu vháňaním externého chladného vzduchu. Samozrejme, ako chladiace médium sa môže použiť napríklad aj voda alebo iné kvapalné chladivo, ale vzduch je z konštrukčného a ekonomického hľadiska asi v našich končinách najvýhodnejší.

 

 

Naše riešenie

 

Nezateplená strecha je aj náš prípad. Napriek tomu, že serverovňa je umiestnená v strede budovy, môže byť použitý prirodzene chladný vzduch z priestoru nezateplenej strechy (freecooling). K existujúcemu klimatizačnému zariadeniu sme pridali špeciálnu vzduchotechniku, ktorá v chladných mesiacoch zastupuje na 100% klimatizačnú jednotku a tým šetrí elektrickú energiu. Spod nezateplenej strechy vháňa dokonalo filtrovaný chladný vzduch, pričom teplota je kontrolovaná riadiacou jednotkou. Takisto je kontrolovaná vlhkosť vháňaného vzduchu, aby sa zabezpečilo správne prostredie pre elektronické zariadenia. V prípade, že vzduch zo strešného priestoru nemá dostatočnú kvalitu, ventilátory a prieduchy vzduchotechniky sa odstavia a funkciu chladenia preberá klimatizačná jednotka. Takýmto usporiadaním sme dosiahli približne 60% úsporu elektrickej energie (presnejšie čísla budeme mať samozrejme až po dlhšom používaní a závisia aj od meteorologických podmienok v danom období), pretože chladný vzduch spĺňa všetky požiadavky asi 8 mesiacov v roku. Keby sme priamo porovnali náklady na chladenie pri použití iba klimatizácie a iba freecoolingu, jednalo by sa o úsporu elektrickej energie až 93 % (1,2 kW oproti 1,2 kW).

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.