Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Monitorovanie teploty – TempAlerter

Každý administrátor sa už niekedy stretol s pokazenou klimatizáciou v serverovni. Jednoduchá porucha chladiaceho systému môže zapríčiniť nenapraviteľné škody. Dôležité servre a systémy sa môžu pomocou zabudovaných ochranných mechanizmov vypnúť alebo pri ich absencii úplne poškodiť. Systém Astarta TempAlerter je nenáročný program, ktorý dokáže v reálnom čase sledovať teplotu v okolitom prostredí a v spolupráci s poštovým serverom môže pri prekročení nastavenej teploty poslať obsluhe notifikáciu o zvýšenej teplote. Obsluha na základe tejto notifikácie môže podniknúť náležité akcie, aby sa minimalizoval výpadok systémov.

 

Systém sa skladá z hardvérovej a softvérovej časti. Hardvérovú časť zastupuje merací člen - teplotné čidlo, ktoré sa napája na sériový (RS-232 - 9-pinový priamo, 25-pinový pomocou redukcie) alebo USB  port počítača / servera. Prívodný kábel môže byť dlhý až 20 metrov. Softvérová časť sa skladá zo služby, ktorá je spustená na pozadí (automatický štart s operačným systémom - nie je nutné, aby bol používateľ prihlásený) a monitoruje merané hodnoty a konzolovej časti, v ktorej sa dajú nastaviť parametre služby a zobrazuje samotnú nameranú teplotu.

 

 

Parametre teplotného čidla:

 

 • rozsah meranej teploty: -55 °C až 125 °C
 • presnosť merania: +/-0,5 °C v rozsahu -10°C až +85°C, inak +/-2°C
 • frekvencia merania: asi 10 sekúnd
 • bez potreby externého napájania alebo batérií
 • pripojiteľný do sériového portu (RS-232, 9 pinov) alebo do USB portu


Vlastnosti konzolového programu:

 

 • možnosť nastaviť kritickú teplotu, pri ktorej dosiahnutí sa pošle notifikácia
 • nastavenie opakovaného zaslania notifikácie
 • definícia SMTP servera, adresy odosielateľa a príjemcu
 • nastavenie textu notifikácie s premennými pre teplotný limit a aktuálnu teplotu
 • grafické zobrazenie teploty v oznamovacej oblasti (notification area - system tray)

 

 

Kompatibilita systému:


 • sériový port (RS-232, 9 pinov) alebo USB port
 • Windows 2000 alebo vyšší (podpora 32- a 64-bitových verzií)

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.