Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19

 

Vzhľadom na to, akú dôležitú úlohu zohráva naša spoločnosť v udržiavaní prevádzkyschopnosti infraštruktúry a podpory pracovníkov našich klientov, sme sa rozhodli urobiť následné opatrenia na zachovanie rovnováhy medzi hygienickými a prevádzkovými opatreniami. Vzhľadom na to, že našu prevádzku nemôžeme prerušiť, sme museli pozmeniť spôsob práce, aby boli naši zamestnanci a klienti v bezpečí.

 

Prijali sme tieto opatrenia:

 

  • na pracovisku udržiavame zvýšenú čistotu aj pomocou dodatočnej dezinfekcie
  • máme dohodnuté postupy, aby sme v maximálnej možnej miere minimalizovali náš osobný kontakt, to znamená, že vždy je u nás v kancelárii len jeden technik
  • v maximálnej možnej miere pracujeme oddelení od seba z domova
  • na našom pracovisku sú zakázané návštevy
  • ak sa potrebujeme prepraviť na miesto zásahu, a je potrebných viacej technikov z našej strany, vždy sa prepravuje každý samostatne v aute
  • dodržiavame pokyny vládnych a zdravotníckych orgánov podľa konkrétnej lokality

 

V prípade, že bude mať nejaký zamestnanec podozrenie, že bol vystavený riziku nákazy COVID-19 alebo to potvrdia testy, budeme postupovať podľa nasledovného krízového plánu:

 

  • bude mať povinnú karanténu
  • oznámime túto skutočnosť všetkým, ktorých sa to týka a mohli byť vystavení nákaze
  • bude prevedená dodatočná a dôkladná dezinfekcia pracoviska
  • v prípade nutnosti uzatvoríme pracovisko a budeme poskytovať služby z home-office

 

Podpora používateľov:

 

Podpora prebieha v obvyklých časoch a na obvyklých kontaktných číslach, to znamená, že ak bude požiadavka na zásah, tak sa postupuje štandardným spôsobom a to zapísaním do Astarta ServiDesku resp. následným zavolaním na obvyklé telefónne číslo, kde bude pripravený náš technik na vzdialenú podporu. Čo sa týka obvyklej údržby infraštruktúry a profylaktiky, táto bude prebiehať ako obvykle v plnom rozsahu a na diaľku, aby sme zabezpečili spoľahlivý chod všetkých IT systémov.

 

V prípade nutnosti, prídeme na miesto k zásahu ku klientovi pri dodržiavaní všetkých odporúčaných hygienických opatrení. Ak je to možné, žiadame na čas zásahu vyhradenú miestnosť v priestoroch zásahu, aby sme v maximálnej miere zamedzili sociálnemu kontaktu a tým aj nežiadúcemu rozširovaniu vírusu.

 

Dodávka tovaru:

 

Využívame v maximálnej možnej miere služby kuriérskych služieb a ak to povaha výrobku dovolí, volíme túto cestu.

 

Záručný servis:

 

V prípade záručného a po-záručného servisu sa zariadenie posiela kuriérom do autorizovaného servisného strediska (tieto momentálne umožňujú iba takýto spôsob dopravy). Je možné, že čas opravy sa predĺži práve o tieto časy potrebné na logistiku. V autorizovaných servisných strediskách nie je možné opravy realizovať na počkanie, či už sprostredkovane našim pracovníkom, alebo priamo používateľom zariadenia.

 

 

Posledná aktualizácia: 20.04.2020

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.