Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Ako nastaviť e-mailové konto na iPade / iPhone

Tento návod popisuje nastavenie e-mailového konta na iPade pre mailserver prevázkovaný našou spoločnosťou, avšak môže byť zovšeobecnený na ľubovoľný mailserver resp. zariadenie s iOS (napríklad iPhone). Popis postupu konfigurácie predpokladá, že na iPade ešte žiadne konto na prijímanie e-mailov nastavené nie je.

 

Konfiguráciu začneme dotknutím sa ikony Mail na základnej obrazovke.

 

 

Následne sa zobrazia predkonfigurované služby. V našom prípade treba zvoliť položku Iný účet, nakoľko nastavenie mailového servera mail.astarta.sk sa v ponuke nenachádza.

 

 

V ďalšom dialógu už vpíšeme naše používateľské údaje. Tieto údaje Vám boli poskytnuté pri vytváraní účtu (jedná sa hlavne o používateľské meno a heslo). V príklade je použitý fiktívny používateľ Jan Mrkvička. V prípade, že tieto údaje nepoznáte, kontaktujte našu telefonickú podporu (hot-line).

 

 

Meno:


Adresa:

Heslo:

Popis:

 

 

meno alebo iný popis identifikujúci odosielateľa, v našom príklade je to Jan Mrkvicka

e-mailová adresa, konkrétne jan.mrkvicka@domena.sk

heslo, ktoré je maskované tmavými krúžkami

identifikácia e-mailového účtu - slúži hlavne na to, keď máme na iPade nastavených viacero účtov (Moj mailovy ucet)

 

   

 

V ďalšom kroku nastavíme podrobnejšie údaje, pričom údaje ako meno a e-mailová adresa sa prebrali z predchádzajúceho dialógu. Prvý úkon, ktorý musíme urobiť, je prepnúť konfiguráciu na režim POP.

 

Nastavíme server prichádzajúcej pošty (čiže POP3 server) - Host je vždy mail.astarta.sk, svoje používateľské meno (je to pridelené meno pri vytváraní e-mailovej schránky a nakoniec heslo).

 

Také isté údaje nastavíme aj pre server odchádzajúcej pošty (SMTP server), čiže do políčka Host vpíšeme mail.astarta.sk a do políčok Meno a Heslo už spomínané používateľské meno a heslo - je to rovnaké ako v nastavení servera prichádzajúcej pošty. 

 

Ak máme všetky údaje vyplnené, zvolíme tlačidlo Uložiť.

 

 

Po krátkej komunikácii iPadu s poštovým serverom sa ešte môže vyskytnúť u niektorých serverov, ktoré nepoužívajú šifrovanie SSL, bezpečnostná otázka a ak sme si istí, tak zvolením voľby Áno dokončíme konfiguráciu e-mailového konta.

 

 

Týmto je e-mailové konto nastavené. V prípade, ak niektorý údaj zadáme nesprávne, iPad po zistení takejto chyby ponúkne možnosť na úpravu nastavení.

 

Po opätovnom otvorení Mailu by sa mali začať načítavať naše e-maily zo servera. Odporúčame ešte urobiť jemnejšiu konfiguráciu a to v Nastaveniach (zo základnej obrazovky), kde si môžeme jemnejšie doladiť správanie sa mailového klienta.

 

 

V sekcii Mail, kontakty, kalendáre sa jedná sa hlavne o počet zobrazených správ, veľkosť písma alebo množstvo riadkov v náhľade správy. V každom prípade je odporúčané nastaviť si potvrdzovanie vymazávania (voľba Potvrdiť vymazanie), svoj Podpis alebo posielanie skrytej kópie sebe (voľba Skrytú kópiu sebe - hodí sa hlavne, keď používame ešte jedného POP3 klienta, napríklad na svojom počítači, aby sme mali odoslané maily na všetkých miestach).

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.