Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Sťahovanie počítačov, IT techniky a infraštruktúry

Sťahovanie počítačov - nočná mora?

 

Ako sa medzi ľuďmi hovorí - lepšie raz vyhorieť ako sa sťahovať. Ale nezachádzajme až do takých extrémov. V každom prípade je sťahovanie pomerne náročná záležitosť a pre počítačového laika o to zložitejšia, pretože sa nejedná iba o fyzické premiestnenie hardvéru, ale zároveň aj všetkých súvisiacich služieb.

 

Keďže sme sa počas našej dlhoročnej praxe mnohokrát stretli so sťahovaním celých spoločností našich zákazníkov, môžeme sa s pokojným svedomím označiť za špecialistov na sťahovanie ICT techniky. Samozrejme, nie sme sťahovacia služba, ale vieme zastrešiť komplexné presťahovanie všetkej ICT techniky so všetkými súvisiacimi službami a komponentami.

 

Každé neplánované zdržanie nábehu systému na cieľovom mieste môže mať priame finančné následky alebo stratu zákazníkov. Z tohoto dôvodu je nutné celú akciu podrobne naplánovať. Sťahovanie sa snažíme smerovať do víkendových časov a to tak, že používatelia normálne ukončia svoju prácu vo štvrtok večer a v pondelok po príchode na nové pracovisko všetko funguje v obvyklej kvalite. 

 

Celý projekt prebieha vo fázach, niektoré fázy sa prelínajú alebo majú iné poradie, niektoré prebiehajú priebežne počas celého projektu:

 

  • získanie komplexného obrazu systému, vyjasnenie požiadaviek
  • vypracovanie podrobnej dokumentácie (presného časového harmonogramu, úloh, krokov a zodpovedností), pripomienkovanie
  • zabezpečenie nových zariadení (ak je potreba), obhliadka a testy cieľových priestoroch
  • koordinácia všetkých zúčastnených strán
  • vypínanie a odpájanie systémov v starých priestoroch, príprava a balenie pre sťahovaciu službu 
  • sťahovanie dôležitých prvkov infraštruktúry a serverov
  • zapájanie a nábeh kľúčových systémov v nových priestoroch v poradí dôležitosti
  • umiestňovanie bežných pracovných staníc, tlačiarní do už rozostaveného nábytku
  • odovzdanie funkčného systému v cieľových priestoroch
  • zhodnotenie celého procesu

 

 

Internetová konektivita

 

Ak spoločnosť používa internet iba pasívne (tzn. v sťahovaných priestoroch nebežia žiadne verejné služby) je situácia pomerne jednoduchá. V opačnom prípade treba skoordinovať presun konektivity a na ňu naviazaných služieb (napríklad pevné IP adresy a pod). Ak sa počas sťahovania plánuje aj zmena poskytovateľa konektivity, je situácia zložitejšia ale nie neriešiteľná. Dôležitá je koordinácia jednotlivých krokov a presné dodržiavanie harmonogramu.

 

 

Sťahovanie hlasových a telefonických služieb

 

V niektorých spoločnostiach sa ešte stále používajú služby najväčšieho operátora pevných liniek. Existujú pevne stanovené lehoty, za ktorých garantuje bezproblémový prenos služieb z miesta na miesto, zastrešujeme kompletnú komunikáciu.

 

 

Sťahovanie serverov a iných dôležitých zariadení

 

Servery a iné dôležité sieťové prvky (v podstate sa jedná o zariadenia zo serverovní) sa sťahujú osobitne od ostatného hardvéru a s osobitnou starostlivosťou. Dalo by sa povedať, že je to jediný hardvér, ktorý fyzicky sťahujú naši pracovníci. So zariadeniami je nakladané mimoriadne starostlivo aby nemohlo dôjsť k akémukoľvek poškodeniu. 

 

 

Sťahovanie pracovných staníc, tlačiarní a bežných periférií

 

Dalo by sa povedať, že táto časť je najmenej dôležitá. Podľa našich pokynov sa počítače zabalia do označených krabíc a presúvajú sa spolu s ostatným bežnými nepočítačovým majetkom. Sťahovacia služba je samozrejme inštruovaná o obsahu s potrebe opatrného zaobchádzania. Notebooky je najjednoduchšie presťahovať vlastnými silami používateľov - veď to robia každodenne, keď si notebooky vkladajú do tašky. V krabici sa presúva potom iba pevné príslušenstvo (napr. monitor alebo replikátor portov).


AKTUALITY

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.